Web - Gia sư Đà Nẵng

Web

THÔNG BÁO: Ngày 19/3 thầy bận việc đột xuất nên chúng ta tạm nghỉ,  ngày 26/3 học bình thường. Cảm ơn các em!

BÀI TẬP:

– Thiết kế giao diện như hình phía trên (hình ảnh và thông tin vào giasudanang.vn lấy)

– Đầu buổi học tới sẽ check, SV nào làm xong sẽ có điểm cộng. Nhóm nào tất cả các thành viên đều làm xong sẽ có điểm cộng dành cho nhóm (mỗi thành viên trong đều tự làm được).

 

Tài liệu : 

– WebP1

– https://www.w3schools.com/

Link tải phần mềm: https://www.sublimetext.com/3

Lưu ý:

1. Cài đặt sẵn phần mềm Sublime Text 3 trong máy, khi đi học mang theo máy tính cá nhân.

2. Tải các hình ảnh trên trang chủ web giasudanang.vn về lưu sẵn trong máy để dùng trong quá trình học.

 

 

 

0938359147