fbpx

Cách tạo Thư mục, Shortcut trong máy tính

Ngày đăng: April 30, 2016 Tác giả: admin
Cách tạo thư mục

Video hướng dẫn cách tạo Thư mục, Shortcut, chia sẻ cách sử dụng Thư mục, Shortcut một cách có hiệu quả trong máy tính.

Từ khóa: , , ,

Cách đặt Tab trong Word 2010,2013,… + thiết lập dấu Chấm chấm tự động

Ngày đăng: Tác giả: admin
Cách đặt tab trong word 2010

  Cách đặt tab trong Word 2010 Video hướng dẫn cách đặt Tab trong Word 2010, 2013 +  thiết lập dấu chấm chấm một cách tự động trong Microsoft Word. Xem thêm các bài hướng dẫn Tin học văn phòng tại đây

Từ khóa: , , , , , ,

0938359147