Thông báo - Gia sư Đà Nẵng

Thông báo

Dành cho Lớp Tin học đại cương 7h Sáng thứ 3 + 3h Chiều thứ 5

SÁNG  THỨ 3 (14/1) LỚP TIN ĐẠI CƯƠNG LÚC 10H NGHỈ CÁC EM NHÉ

THỨ 5 (16/1) CHÚNG TA NGHỈ, RA TẾT HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG

Dành cho Lớp Tin học đại cương 10h Sáng thứ 3 + 1h Chiều thứ 5

SÁNG  THỨ 3 (14/1) LỚP TIN ĐẠI CƯƠNG LÚC 10H NGHỈ CÁC EM NHÉ

THỨ 5 (16/1) CHÚNG TA NGHỈ, RA TẾT HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG

Dành cho lớp Lập trình di động sáng thứ 6

Dành cho lớp Lập trình di động chiều thứ 7

0938359147