cách đọc sách giáo khoa hiệu quả

Mời bạn tham khảo video hướng dẫn phương pháp đọc 3 cuốn sách giáo khoa 15 phút mỗi ngày. Giảng viên hướng dẫn: thầy Lê Đăng Khương – Giảng viên Khoa Hóa- Trường ĐHSP Hà Nội.