Chính sách riêng tư - Gia sư Đà Nẵng

Chính sách riêng tư

Chúng tôi cam kết chỉ ghi nhận thông tin liên lạc của Quý Phụ huynh, Học sinh và các Thầy Cô giáo, các bạn Gia sư cho mục đích kết nối, giới thiệu Gia sư phù hợp vơi nhu cầu của Quý phụ huynh/Học sinh và sẽ không cung cấp cho một bên thứ ba nào khác các thông tin liên lạc này.

Xin cảm ơn!

0938359147