Bài thực hành Excel

Bài thực hành Excel

Nhấp vào hình phía trên hoặc link bên dưới để tải Bài thực hành Excel về máy.

Bai thuc hanh MS Excel-97

Trong file tải về có các Sheet, mỗi sheet là 1 bài tập Excel. Lần lượt làm các bài thực hành Excel trong tài liệu, bắt đầu từ bài Started.