Sở Y tế thông báo đến nhân dân và du khách về các điểm bán khẩu trang y tế (giá chỉ từ 35k hộp 3 lớp và 52k hộp 4 lớp

Công ty Cổ phần Dược phẩm PHARMACITY có văn bản gửi Sở Y tế về cam kết không tăng giá bán và bán với số lượng lớn khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại 8 cơ sở thuộc PHARMACITY.

Danh sách các điểm bán khẩu trang y tế bình ổn giá tại Đà Nẵng

Các điểm bán khẩu trang y tếbình ổn giá tại Đà Nẵng

điểm bán khẩu trang y tế bình ổn giá tại Đà Nẵng

Bảng giá khẩu trang y tế bình ổn giá tại Đà Nẵng

Giá khẩu trang y tế bình ổn giá Đà Nẵng